PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Jazyková korektura

TISKOVÁ, GRAMATICKÁ A STYLISTICKÁ KOREKTURA cílového textu (interpunkce, velká písmena, dělení slov, slovosled atd.)

JAZYKOVÁ SHODNOST výchozího a cílového textu + tisková korektura

KOREKTURA CIZOJAZYČNÝCH A ČESKY PSANÝCH TEXTŮ