PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Cena překladů


Základní sazba (bez DPH: 21 %) Základní sazba se účtuje v případě, že výchozím textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text, ve standardním formátu bez zvláštních grafických úprav a přeložený v běžném časovém limitu.
Základní tarifní jednotka = 1 normostrana (NS) cílového textu, tj. 30 řádků po 60 úhozech, resp. 1 800 znaků včetně mezer.
Minimální objednávka = jedna normostrana. Nad 1 NS zaokrouhlujeme na půlky NS směrem nahoru.
Běžný termín dodání překladu = 10 NS za jeden pracovní den. Den obdržení a den odevzdání překladu, víkend a svátky se do termínu dodání nezapočítávají. Překlad o rozsahu 10 NS bude tedy dodán do 3 pracovních dnů po zadání textu. Dnem obdržení textu se rozumí den dodání textu nejpozději do 16.00 hod. Při dodání textu po tomto termínu se za den obdržení textu k překladu považuje den následující. Po dohodě zajišťujeme také expresní překlady.
Dodací podmínky Překlady jsou zpracovány v elektronické podobě a dodávají se dle dohody buď v elektronické podobě do vaší e-mailové schránky, nebo v tištěné podobě, na disketě či na CD (za poplatek) poštou nebo osobně. Překlady je také možno zaslat faxem.
Přivezení textu k překladu či odvezení překladu ke klientovi sídlícímu v Ostravě za poplatek 100 Kč na 1 zakázku. Za cestu ke klientovi sídlícímu mimo Ostravu si agentura bude účtovat 14 Kč / 1 km (zpáteční cesta se neúčtuje).
Stornovací podmínky V případě zrušení objednávky překladu je objednavatel povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady (adekvátní počet normostran) na již zhotovenou část překladu, případně i celý překlad, pokud je již práce hotova.

V případě odstoupení od objednávky expresního překladu účtujeme bez výjimky storno poplatek ve výši 100 %.

V případě zrušení objednávky v den plánovaného dodání překladu objednavateli účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100 %.


Slevy a tarifní sazby pro klienty se smlouvou o výhradní spolupráci:

PŘEKLADY V CELKOVÉ HODNOTĚ V KČ/MĚSÍC SLEVA V %
do 4 000 Kč 0
4 001 Kč až 9 000 Kč 3
9 001 Kč až 15 000 Kč 5
15 001 Kč až 17 000 Kč 6
nad 17 001 Kč 8