PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Překlady a tlumočení v roce 2019

06.04.2020
V roce 2019 Slůně – svět jazyků, mimo kvalitní jazykovou výuku především pro firmy, zpracovalo 1841 překladatelských zakázek, z toho 1608 jsme jich zpracovali v ostravské centrále. To pro centrálu znamená průměrně 7 zakázek denně. Z tohoto počtu bylo 34 zakázek tlumočnických. Celkový obrat překladů a tlumočení za celé Slůně (Ostrava, Brno, Praha, Plzeň) byl srovnatelný s rokem 2018.

Klientelu tvořili nejen stálí, ale i noví klienti. Někteří noví využili našich služeb jednorázově, jiní se zařadili mezi pravidelné zákazníky. U některých klientů, pro které jsme v minulých letech zpracovali velké množství zakázek, došlo ke změnám. Dokončili své projekty a nepotřebovali již překlady v takovém množství. Většina z nich se ale stále řadí mezi naše pravidelné zákazníky.

V loňském roce se nám také více dařilo získávat zákazníky, kteří objednávají překladatelské služby a zároveň jazykovou výuku.

Do portfolia našich zákazníků patří firmy působící v oblasti automotive, automatizace, železniční přepravy, strojírenství, řízení jakosti, výroby zdravotnických prostředků, chemických prostředků, obuvi, průmyslových strojů, právnické firmy, vysoké školy i nemocnice.

Pro firemní klienty jsme nejčastěji překládali katalogy výrobků, návody k použití, webové stránky, marketingové a propagační texty, smlouvy, firemní dokumenty a certifikáty. V prvním čtvrtletí roku to pak byly výroční a auditorské zprávy a daňová přiznání. Překlady byly jak běžné, tak i soudní.

Pro soukromé osoby jsme v největší míře zpracovávali překlady soudní. Tyto se zpracovávaly nejen v ostravské centrále, ale také na pobočkách v Praze, Brně a Plzni. Jednalo se hlavně o vysvědčení, výpisy z rejstříku trestů, rodné listy, oddací listy, rozvodové dokumenty, plné moci, lékařské zprávy a různá potvrzení.

Geograficky jsou naši zákazníci ze všech koutů České republiky. Největší procento se nachází v Moravskoslezském kraji, pak v Praze a v okolí Plzně. Překlady připravujeme i pro několik zahraničních firem. Nejčastěji z Polska, Německa, Rakouska a Slovenska.

Mezi nejčastěji překládané jazyky patřila opět angličtina. Dále němčina, polština a španělština. Do popředí se dostala také ukrajinština. Oproti minulým letům ubylo slovenštiny. Mezi další jazyky, které se poměrně často objevovaly, patřila italština, maďarština, rumunština, bulharština, nizozemština a vietnamština. Překládali jsme i do jiných jazyků, ale jejich podíl byl malý. Výjimkou nebyly ani kombinace cizích jazyků. Běžné byly překlady z němčiny do angličtiny a naopak. Stejně tak se angličtina kombinovala s polštinou, francouzštinou a španělštinou. Zvládli jsme i exotičtější kombinace.

Proběhlá tlumočení byla konsekutivní i simultánní. Konsekutivní výrazně převyšovalo. Tlumočili jsme společenské akce, konference, školení, různá jednání a dokonce i výtvarné dílny pro děti. Tlumočenými jazyky byla angličtina, němčina, polština a italština.

Rok 2019 přinesl hodně nových zkušeností. Tyto zkušenosti nás posunuly dále a věříme, že je ve prospěch našich klientů zúročíme i v dalším roce 2020.

Těšíme se na spolupráci s Vámi,

Vaše Slůně

preklady@slune.cz