PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Překlady a tlumočení v roce 2018

23.01.2019
Rok 2018 byl pro překladové a tlumočnické oddělení, které sídlí na centrále v Ostravě, rokem růstu. Celkově jsme zpracovali téměř 2 100 zakázek (v průměru 9 zakázek denně), což je sice oproti loňskému roku mírný pokles, nicméně důležité je, že jsme dosáhli navýšení obratu o 12 %. Tedy jednoduše řečeno – klienti se na nás začali obracet s většímu projekty a ubylo zakázek menšího rozsahu.

Kromě našich stálých zákazníků se nám podařilo získat i zákazníky nové. Překlady si u nás v roce 2018 objednalo 459 zákazníků z řad firem i fyzických osob. Naši největší zákazníci nám i v loňském roce zůstali věrni – většina zakázek byla z oboru automotive, železniční přepravy, strojírenství, řízení jakosti, výroby zdravotnických materiálů, výroby chemických přípravků, ale i výroby obuvi či průmyslových podlah.

Firemní klienti požadovali překlady manuálů, smluv, firemní dokumentace, HR dokumentů, webových stránek, marketingových materiálů apod. Pro soukromé osoby jsme na všech našich pobočkách (Ostrava, Brno, Praha, Plzeň) zajišťovali soudně ověřené překlady převážně osobních dokumentů typu vysvědčení, rodné listy, certifikáty, oddací listy apod.

Téměř polovinu obratu, 44 %, vygenerovalo 10 našich největších zákazníků, přičemž náš největší zákazník se na obratu podílel 12 %. Ze zajímavých zakázek můžeme uvést např. překlady veškeré zadávací a projektové dokumentace pro výběrové řízení na nákup kolejových vozidel z němčiny do angličtiny a zpátky (bezmála 600 stran), případně pravidelná tlumočení vstupního zaškolení nových zaměstnanců ve výrobě (polština, ukrajinština). Neobvyklým požadavkem, se kterým jsme se rovněž popasovali, byla i objednávka překladu scénáře filmu do angličtiny, kdy zákazník očekával nejen prostý překlad, ale i poutavé stylistické provedení.

Geografické rozložení zákazníků nedoznalo žádných větších změn. Nejčastěji jsme spolupracovali se zákazníky z Moravskoslezského kraje, z hlavního města Prahy, z Plzeňského a Jihomoravského kraje. Nejvíce zahraničních klientů je ze sousedních zemí: Slovenska, Německa, Rakouska a Polska, i když náš největší zákazník, co do obratu, pochází z Itálie.

Naší cílovou zákaznickou skupinou jsou především firmy v kategorii do 500, do 1000 a do 1500 zaměstnanců.

Nejžádanější jazyky pro překlady i tlumočení se oproti roku 2017 nijak nezměnily. Na špici je i nadále angličtina, němčina, polština, slovenština. Dalšími často využívanými jazyky byly např. maďarština, ukrajinština, ruština, francouzština, španělština, čínština, vietnamština, dánština, nizozemština, rumunština, švédština, bulharština, chorvatština a slovinština.

Věříme, že budeme stejně úspěšní i v roce 2019 a těšíme se na další výzvy, které nás čekají. Vaše Slůně!