PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Hodnocení programu Erasmus+

28.08.2018
Erasmus+ je program Evropské unie na podporu vzdělávání, školení, mládeže a sportu v Evropě. Díky velké finanční podpoře může program Erasmus+ nabídnout příležitost více než 4 miliónům Evropanů, aby studovali, školili se a získávali zahraniční zkušenosti.

Ve Slůněti již pravidelně přijímáme stážisty, abychom tuto aktivitu EU podpořili. V srpnu na naší ostravské centrále ukončila téměř 5-ti měsíční stáž Iva z Chorvatska, která vypomáhala na oddělení překladů a tlumočení.

Takto stáž hodnotí vedoucí oddělení překladů a tlumočení Monika Vítová: „Stážistka Iva z Chorvatska byla příjemným zpestřením a výpomocí na našem překladovém oddělení. Pracovala u nás od března do poloviny srpna 2018.  Svěřené úkoly zpracovávala vždy ochotně a za krátkou dobu dokázala komunikovat s klienty a překladateli i v českém jazyce, což bylo velmi milé. Pomáhala nám s úpravami formátů, naceňováním a vyhledáváním vhodných překladatelů. Svazovala soudní překlady a zastávala práci vždy tam, kde bylo aktuálně třeba. Spolupráce s ní byla pohodová a nevyskytnul se žádný větší problém.

Do budoucna jsme domluveni, že v případě možné poptávky po překladu z češtiny do chorvatštiny se na ní můžeme také obrátit. Proto se pracovní stáž určitě vyplatila i naší překladatelské agentuře, která s ní zůstává v kontaktu. Proběhnuvší spolupráci tedy hodnotíme jako kladnou, přínosnou a oboustranně prospěšnou a stejně jako Iva i my, coby zaměstnanci firmy, můžeme nyní říci, že jsme získali cenné a užitečné zkušenosti, které se nám do budoucna při spolupráci se zahraničními stážisty, popř. kolegy, budou určitě hodit.“

Hodnocení samotné stážistky je také velmi pozitivní: „Pobyt v Ostravě a nové známosti, které jsem navázala během absolvování stáže ve firmě Slůně – svět jazyků mi pomohly, abych získala lepší představu o tom, čemu se chci věnovat v budoucnu.              
V překladatelském oddělení jsem byla obklopená lidmi, kteří mě trpělivě vedli, povzbuzovali a umožnili mi pochopit důležitost efektivní týmové spolupráce. Koordinace překladů je svou povahou dynamická, zodpovědná a náročná práce, nicméně ve Slůněti jsem se naučila, že je pod kvalitním a správným vedením možné překonat každou výzvu.
Stáž ve Slůněti byla pro mne chytrá investice do budoucnosti – získala jsem neocenitelné zkušenosti a znalosti, které mi hodně pomohou v mém profesionálním životě. Tímto chci poděkovat všem zaměstnancům ostravské centrály za příjemné chvíle strávené v místnostech kanceláře na Hollarové 14.“

Erasmus+ přináší možnosti pro Evropany všech věkových kategorií. Pomáhá jim rozvinou a sdílet znalosti a zkušenosti z různých institucí a organizací v evropských zemích.

Ve Slůněti máme radost, že se můžeme podílet na těchto stážích, a že pomáháme šířit myšlenku mezinárodního programu Erasmus+.