PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Slůně vzdělává lektory a tím připravuje nabídku „školení měkkých dovedností v cizím jazyce“

13.06.2018
Slůně pro vybrané lektory organizuje kurz „Lektor dalšího vzdělávání". Cílem je proškolení a příprava lektorů pro školení měkkých dovedností v cizím jazyce (tedy ne „jen" jazyka) pro naše klienty, dle metodiky, která se bude v kurzu školit.

Cílem kurzu „Lektor dalšího vzdělávání" (jako příprava lektorů na školení měkkých dovedností v cizím jazyce) je naučit se připravit vlastní školení zaměřené na některou z měkkých dovedností, případně na kombinaci procvičení jazyka a dovednosti (zážitkovou formou). Součástí kurzu je příprava vlastního školení ihned aplikovatelného do praxe. Kurzu se účastní maximálně 6 lektorů (pro zajištění vysoké míry interaktivity).

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před autorizovanou osobou. Úspěšní absolventi získají profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání" (kód 75-001-T; tzn. kurz je akreditován MŠMT pod číslem MSMT-37594/2014-1/934).

Obsah kurzu

Celý kurz je postaven ryze interaktivně, formou praktických seminářů, kde si účastníci zkoušejí a trénují probraná témata. Vzhledem k tomu, že kurz by byl interně pro Slůně a náš obor, obsah bude zaměřen více na naši problematiku než na obecné vzdělávání (nicméně pozor – není o metodice výuky cizích jazyků).

Kurz je zaměřen na tyto lektorské dovednosti:
 • Příprava a vedení vzdělávání dle Kirkpatrickova modelu
 • Využití Kolbova cyklu
 • Prezentační dovednosti
 • Přijímání a podávání zpětné vazby
 • Práce s publikem a řešení nepříjemných situací
 • Zapracování interaktivních technik
 • Příprava lektorských podkladů

Výstupem kurzu je připravené vlastní školení, které může být v rozsahu 1-2 dny. Témata navrhovaná z naší strany (dle zkušenosti a poptávky společností) jsou tato (nicméně jsme otevřeni tomu prodiskutovat i témata ze strany účastníků):
 • Stress management
 • Rovnováha pracovního a soukromého života
 • Time management
 • Problémová komunikace s klientem (zpravidla pro call centra)
 • Pracovní právo pro cizince
 • Multikulturní komunikace
 • Vedení hodnotících rozhovorů
 • Mentorování
 • Vyjednávání
 • Prezentační dovednosti
 • Jiná – vlastní

Rozsah kurzu:
 • 6 dní prezenční výuky
 • Závěrečná zkouška (2-3 hodiny na osobu)
 • Samostudium a příprava na zkoušku

Slůně nejen tímto krokem investuje do dalšího vzdělávání svých lektorů. V brzké době Slůně tímto rozšíří nabídku o soft-skills kurzy vedené v anglickém jazyce.