PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Slůně se zapojilo do projektu Cesta pro mladé

22.02.2018
Slůně – svět jazyků dlouhodobě nabízí možnost stáží a zapojení mladých do našeho týmu. Je to výhodné pro obě strany. Mladí mohou získat praktické zkušenosti z fungování středně velké firmy a pro Slůně je to příjemné zpestření, udržení kontaktu s „mladou krví“ a levnější pracovní síla, neboť tyto projekty jsou mnohdy státem podporované. Realizátorem tohoto projektu je Fond dalšího vzdělávání.

V rámci tohoto projektu k nám nastoupila Diana Zemanová na pozici stážistky Personalistky. Je pod přímým vedením a mentorským dohledem naší dlouhodobé kolegyně Katky Kobierské, naší HR manažerky.

Přínos pro stážistu
•        cenná praxe v oboru
•        proplacení nákladů na cestovné a ubytování
•        možnost získat po ukončení stáže stálé zaměstnání v oboru
Přínos pro zaměstnavatele
•        příležitost „odzkoušet“ si možného budoucího pracovníka
•        získání finanční odměny za poskytnutí stáže
•        možnost zaměstnat stážistu jako stálého zaměstnance

A co o sobě říká Diana? „Jsem studentkou posledního ročníku magisterského studia na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě. Jsem aktivní člověk, který má rád nové zážitky a výzvy, proto jsem si průběh svého studia zpestřila několikrát, abych zjistila, své silné a slabé stránky. Např. na zahraničních praxích v hotelích, na zahraničním studiu ve Švýcarsku, překladatelstvím a tlumočením německého jazyka nebo nyní na stáži jako Personalista.
Řízení lidských zdrojů mě zaujalo už při studiu na vysoké škole. Proto jsem se rozhodla využít příležitosti, jakmile jsem si všimla, že firma Slůně – svět jazyků hledá do své centrály na danou pozici stážistu. Jako jeden z předpokladů pro danou pozici vidím, že ráda komunikuji s lidmi a umím se do nich rovněž vcítit. Věřím, že v budoucnu danou zkušenost mohu využít jako svou silnou zbraň na jiných přijímacích pohovorech.“