PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Evropský den jazyků

30.08.2017
Evropský den jazyků je pravidelně slaven od roku 2001, každoročně vždy 26. září.
Myšlenkou je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a propagace učení se cizím jazykům.

Mezi hlavní cíle Evropského dne jazyků patří následující:
  1. Upozornit veřejnost na význam učení se cizím jazykům a znalosti rozmanitých jazyků s cílem zvýšit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění;
  2. Propagovat bohatou jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, která se musí zachovat a o niž je nutné pečovat;
  3. Podporovat celoživotní učení jazyků ve škole i mimo ni, ať již pro studijní účely, zaměstnání, mobilitu či jen pro radost nebo pro výměnné pobyty.
Proč Evropský den jazyků?
Nikdy nebylo k dispozici více příležitostí pracovat či studovat v jiných evropských zemích, avšak neznalost jazyka mnoha lidem brání v tom, aby je využili.

Vzhledem ke globalizaci a formám podnikového vlastnictví potřebují občané čím dál tím více znalosti cizího jazyka k tomu, aby mohli ve své zemi dobře dělat svou práci. Pouhá znalost angličtiny už nestačí.

Evropa je bohatá na jazyky – existuje přes 200 evropských jazyků a dalšími jazyky hovoří v Evropě občané pocházející z jiných kontinentů.

Učení se jazykům je přínosné pro mladé lidi i pro starší – nikdy nejste příliš staří na to, abyste se mohli učit jazyk a využívat možnosti, které vám to otevírá. I když budete znát jen pár slov jazyka země, do které cestujete (třeba na dovolenou), můžete se díky tomu seznámit s novými přáteli a poznat nové lidi.

Učení se jazykům jiných lidí je cestou, která nám napomáhá vzájemně si lépe porozumět a překonávat kulturní rozdíly.

Proč tento den slavíme?
Je to příležitost, jak:
  • Zvýšit povědomí o různých jazycích v Evropě a ve světě,
  • Podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost,
  • Povzbudit lidi všech věkových kategorií, aby se učili jazyky – znalost jazyků usnadňuje hledání práce a pomáhá podnikům růst.

Slůně – svět jazyků
se poprvé zapojuje do oslavy Evropského dne jazyků. Dnes 26. září se na různých místech Evropy konají jazykové kurzy, hry, diskuze, konference, rozhlasové pořady, apod.

Také Slůně – svět jazyků připravuje program pro tento den a již brzy jej zveřejní.