PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Doprovodné tlumočení, simultánní tlumočení

30.09.2015
Září, a podzim obecně, jsou již tradičně vyhrazeny pro pořádání veletrhů, konferencí, seminářů. Ani my ve Slůněti v tomto období nezahálíme, vystavovali jsme na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a zároveň pomáháme i našim zákazníkům se zajištěním tlumočníků pro jejich akce. Nejinak tomu bylo i v září, kdy se s tlumočením doslova roztrhl pytel.

Několik tlumočníků jsme zajišťovali pro zákazníky v rámci již zmiňovaného MSV 2015, obvykle jako doprovod při obchodních schůzkách v průběhu veletrhu. Asi nejvýznamnější akcí  bylo tlumočení tiskové konference na téma exportních a obchodních příležitostí v Koreji za účasti viceprezidenta HK ČR, pana Bořivoje Mináře a velvyslance Korejské republiky v Praze, J.E. pana Ha Yong Moona.

Naši tlumočníci byli přítomni i na veletrhu for Arch v Praze. Pro Řemeslnické komory (HWK) Drážďany a Lipsko jsme zajišťovali 10 tlumočníků na bilaterální jednání německých a českých firem.

Zajímavou akcí bylo bezesporu i dvoudenní simultánní tlumočení italštiny specializovaného lékařského semináře v Praze v hotelu Sheraton na téma léčby chronického plicního onemocnění, které bylo svým obsahem a terminologií velmi náročné, ovšem naše paní tlumočnice vše zvládly bravurně.

V hotelu v Hatích jsme tlumočnicky zastřešili setkání dealerů společnosti Yamaha, na kterém jsme simultánně tlumočili do maďarštiny a němčiny prezentace a informace o nových modelech motocyklů.

Kromě výše uvedených akcí probíhalo několik „klasických“ doprovodných tlumočení, při kterých jsme zajišťovali tlumočníky do různých firem, za zmínku stojí např. třítýdenní tlumočení maďarštiny pro nové maďarské zaměstnance v českém závodě, týdenní tlumočení japonštiny pro japonského technika při opravě stroje, dvoudenní tlumočení angličtiny při návštěvě vedení z mateřské firmy na pražské pobočce, tlumočení polštiny při zaškolování nových zaměstnanců ve Frenštátě nebo při specializovaném vazačském kurzu v Ostravě.

I na říjen už máme několik nových zakázek, mimo jiné týdenní doprovod turecké delegace při jednáních v Praze včetně prohlídky města.

A těšíme se na další výzvy! Pokud tedy hledáte profesionální tlumočníky v různých jazykových kombinacích a pro různé obory, rádi Vám s tím pomůžeme a věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

Více informací zde.
Vaše Slůně