PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Páli, tamilština - další dva jazyky v nabídce, celkem 94 jazyků!

20.04.2009

Rozšířili jsme nabídku o další dva jazyky, a to:

- páli
- tamilštinu.


Nyní máme v nabídce aktivně již 94 jazyků!

Dodnes je nejisté, jestli páli bylo vůbec někdy mluveným jazykem používaným ke komunikaci. Na každý pád páli bylo a je jazykem, ve kterém théravádoví buddhisté recitují. V současné době se řadí mezi literární jazyky.

Slovo páli samo znamená „řádek" nebo „(kanonický) text", z čehož vyplývá, že název pro tento jazyk má původ v komentářové tradici théravádového buddhismu. Tehdy výraz páli označoval komentovaný text, který byl odlišný od komentářů nebo dialektu, který v rukopisu za původním textem následoval.

Otázka původu jazyka páli je nejistá. Liší se dokonce i názory, jak by mělo být slovo páli vyslovováno. Existují čtyři různé způsoby výslovnosti a všechny můžeme najít v učebnicích páli.

Páli sdílí obecnou etymologii pro prakticky každé slovo v jazyce s ostatními středo-indoevropskými jazyky a z historického hlediska lze dokázat obousměrný vliv mezi páli a sanskrtem.

Při převodu psaného páli byl vytvořen univerzální systém hlásek, ale psané páli je vyjádřeno ve mnoha druzích konkrétních písem. To je matoucí pro většinu lidí, kteří mají tendenci předpokládat, že jedno písmo musí být nevyhnutelně spojeno s jedním fonetickým souborem fonémů (významovotvorná hláska v jazyce).

Tamilština je jediným dosud živým klasickým jazykem světa (na rozdíl od sanskrtu a latiny). Patří do skupiny tzv. drávidských jazyků. Tamilština má mezi všemi drávidskými jazyky nejstarší dochovanou literaturu a jedná se možná o jeden z nejstarších jazyků na světě. Tímto jazykem hovoří především Tamilové v Indii, na Srí Lance, v Malajsii a Singapuru, kde je jedním z úředních jazyků.

Tamilská literární tradice trvá nepřetržitě již více než 2000 let. Existuje v ní značný rozdíl mezi mluveným a knižním jazykem, ale díky vysoké prestiži literárních památek se v mluveném jazyce dodnes uchovala řada prastarých výrazů a forem.

Tamilština je fonetický jazyk a podléhá přesným pravidlům elize (vypouštění hlásek) a eufonie (zvukomalebnosti). V současnosti používané písmo se pravděpodobně vyvinulo z brahmínského písma v období krále Ašóky. Pozdější variantou písma, zvanou grantha, se psaly tamilské i sanskrtské texty. Další úpravy písmo prodělalo po vynálezu knihtisku, zejména pak ve 20. století; jejich smyslem bylo především zjednodušení písmen pro tisk.

Objednejte si překlady u Slůněte, nebudete litovat!

Vaše Slůně